سید محمد سپهرسید محمد سپهر، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 18 روز سن داره
سپیده زهرا السادات سپیده زهرا السادات ، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 17 روز سن داره

تاج سر مامان

تولد چهارسالگي مبارك

عيد مبعث بهترين بهونه بود كه براي تاج سر بعد از گذشت  3 ما ه تولد چهار سالگيش را بگيرم. قبل از اينكه بابا از ماموريت بياد با دايي مشغول درست كردن تزئينات تولد بوديم . برام يه كم سخت بود چون شاغل هستي بايد بدو بدو كارها را با نظم و ترتيب پيش ببري. بماند كه با چه مكافاتي اتاق محمد سپهر را تميز كردم كه در عرض يه چشم به هم زدن همه چيز را به هم ريخت فقط كم مونده بود كه آخر تولد لباسهاشو از اتاق جمع كنيم . واما تم تولد: چون گل پسر عاشق قايق و هواپيماست نتونستم كه راضيش كنم يه چيز را انتخاب كنه براي اينكه دلش نشكنه  هم براش هواپيما درست كرديم هم قايق با بادبان.خودش هم در تزئين كمكمان كرد. وقتي ازت پرسيدم مامان تولدت خوب بود؟در جوابم گ...
30 خرداد 1391

تولد سه سالگی مبارک

سلام عسل مامان. تولد سه سالگی ات را درست 12فروردین در خانه خودمان بعد از مسافرتی که به مشهد داشتیم گرفتیم. البته روز قبل کیک سفارش دادم و خاله زهرا  و مامانی را  و پسر خاله ام را همراه با نامزدش دعوت کردم. مابقی فامیل در مسافرت بودند. نه فقط تو بلکه زینب خانوم هم  عاشق کیک و فوت کردن شمعه   می گی نه  .نگاه کن! مابقی عکس ها را ادامه مطلب ببین: تزئین خونه به سلیقه پسر خاله! زینب همه جا هست! قربون خنده هات که آفتاب مشهد صورتت را سوزانده! مامانی و نوه ها! بابا هم به جمع شما اضافه شد! چه عشقی می کنه با فشفشه! بابا اخم را برم! هدیه پسرخال...
8 اسفند 1390

تولد دو سالگی مبارک

  سلام گل گلی مامان. سال اول برات تولد نگرفتیم. به جاش عید که به روستای پدری ات خیر آباد رفتیم  عقیقه ات  کردیم که اگه بتونم عکس ها را از پسر عمه ات بگیرم حتما در پستت می گذارم. تولد دوسالگی ات را درست 12فروردین در خانه خودمان بعد از مسافرتی که به مشهد داشتیم گرفتیم. البته روز قبل کیک سفارش دادم و خاله زهرا  و مامانی را دعوت کردم. مابقی فامیل در مسافرت بودند. تو عاشق کیک و فوت کردن شمعی می گی نه  .نگاه کن! اگه دوست داشتی مابقی عکس ها را ادامه مطلب ببین: کیک تولد! تو از این طرف، زینب از آن طرف! زینب در یک نما! اوج خوشحالی! همراه با داداشی! تعجب! ...
28 دی 1390
1