سید محمد سپهرسید محمد سپهر، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 18 روز سن داره
سپیده زهرا السادات سپیده زهرا السادات ، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 17 روز سن داره

تاج سر مامان

سواري بر فندق!

عزيزدلم سلام ماه پسرم همه بود و نبودم.مني كه دوست ندارم خاري به پات بره. چهارشنبه اي تا منو ديدي گفتي: مامان زود زنگ بزن كه  با بابا بريم اسب سواري منم توي سرويس به بابا زنگ زدم كه قبل از اينكه بريم خونه محمد سپهر اسب سواري كنه.بابا هم قبول كردبعد از تحمل كردن ترافيك به بابا رسيديم و با هم به سمت باشگاه سواركاري رفتيم. گلي اول اسبهارااز اصطبل ديدي به چند تايي هم دست زدي كه من گفتم مامان دست نزن در جوابم گفتي: مي خوام نازشون كنم.گفتم : قبول ولي به صورتت نزن. همين طوري كه سوار اسب بودي مربي ازت خواست اسب را تحويل بدي .ماهم اسب را داديم تا اينكه از بابا خواستم برات اسبي ديگه زين كنند كه خوشبختانه مديريت اونجا از همكلاسي هاي قديمي بابا ...
8 مهر 1391

محمد سپهر سوار کار می شود!

سلام گل گلی مامان . بابایی قول داده بود که پنج شنبه زودتر از سرکار بیادتا تاج سر مامان را به اصطبل اسبها ببره. وقتی ناهارت را خوردی(البته ناگفته نمونه که به خاطر باباحاجی ما  پنچ شنبه خونه  مامانی اومدیم  تا کمک کنم.البته وقتی باباحاجی داشت استراحت می کردروضه هم رفتیم و تو پسر خوبی بودی ودر روضه آرام نشستی. وقتی حاج خانوم  دعا می کرد تو بلند می گفتی الهی آمین. .من هم برات یه کمپوت آناناس آورده بودم تاوقتی احساس گشنگی می کنی بهت بدم. وقتی آمدیم خونه تو هوس بچگی هات به سرت زده بود می گفتی مامان من نی نی هستم منو بغل کن. و من بغلت کردم و با آرامش بهت سوپ دادم. و تو هم لبخند می زدی و مثل نی نی ها برام پاهایت را تکان می دادی.)...
25 دی 1390
1