سید محمد سپهرسید محمد سپهر، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 18 روز سن داره
سپیده زهرا السادات سپیده زهرا السادات ، تا این لحظه: 5 سال و 5 ماه و 17 روز سن داره

تاج سر مامان

دوست وبلاگي سيد در راديو !

سلام عسلم، اميدم، خوشحالم كه داري كم كم مرد بار مي آيي چون دوري بابا را توي ماموريت خوب تحمل مي كني و سعي مي كني حرفهاي منو گوش كني.عسلكم ديروز صبح بهت سفارش كردم كه قراره يكي از دوستان وبلاگيت را در راديو ببيني ، با خوشحالي گفتي :مامان اسمش چيه و من گفتم :احسان اولين نفري بوديم كه وارد استوديو شديم.....مثل هميشه خانم وكيلي از اينكه سر وقت مي آمدي خوشحال بود..تا بچه ها بيان از فرصت استفاده كردي ، دستشويي بردمت..وقتي اومدم مامان احسان را ديدم..ومن گفتم محمد اينم دوستت احسان.خانوم وكيلي مي خواست ميهماني گلها بگيره..چون غير از احسان، راستين هم بود...برنامه براي بعد از عيد ضبط مي شد ، قرار شد اي زنبور طلايي را بخواني هر چند كه اصرار داشتي خوب ...
28 بهمن 1392

محمد سپهر در راهپيمايي 22 بهمن

سلام عسل دل مامان صبح قشنگت بخير.....ديروز خيلي ذوق و شوق داشتي چون با عوامل برنامه "سلام كوچولو"در غرفه راديو ايران واقع در خيابان جناح حضور داشتي.....پرچم ايرانت را تكان مي دادي و شعر مي خواندي...عزيزم خيلي هم خسته شدي ...چون حتي يه كوچولو هم روي صندلي ننشستي.... با زور بهت آب ميوه و كيك  دادم چون همش مي خواستي در بين جمعيت حضور داشته باشي! البته من براي صبحانه عدسي درست كرده بودم و توي مسير راهپيمايي دادم خوردي! موقع برگشت آنقدر خسته بودي كه توي ماشين خوابت برد! واما شعرهايي كه خواندي : ايران ! زيبا زيبا زيبايي اي ايران ميهن خوب مايي اي ايران هم كوه و جنگل داري، هم دريا هم باغ و بوستان داري، هم صحرا من يك دنيا خ...
23 بهمن 1392

از قايق موتوري تا خارپشت !

عزيزم سلام منو بخش  كه اين چند وقت نتونستم بيام برات مطلبي بنويسم خيلي مشغول بودم ..مثل هميشه كار از سر و رويم مي باريد..سومين جشنواره صدا و رسانه بود و حسابي مشغول دادن گزارش... الهي دورت بگردم كه نشد بيام و برات چيزي بنويسم.... دهه فجر انقلاب اسلامي بود و مثل هميشه حرف اول تو درست كردن كاردستي. (قايق موتوري گل پسري) به هر كسي رو انداختي كه چيزي درست كني..پسر عمه خلبانت برات چندتا هواپيماي جنگنده با كاغذهاي رنگي درست كرد و به كمك دايي يه قايق موتوري درست كردي..خودت هم خارپشت درست كردي و منم با كمك خودت يه كاردستي اريگامي گل هاي لاله با هواپيما كه تداعي آمدن امام خميني بود درست كرديم....همه را بردي مهد به اميد اينكه برنده ...
21 بهمن 1392
1